Uppgifter om oss

Styrelsen under perioden 2017


Ulrica Nybom-Isotalo, ordförande

Katarina Ahlstrand, sekreterare

Katja Muranen, viceordförnade, saltursansvarig

Susanna Gammals, kassör

Heidi Nordström PR-ansvarig, facebook

Lenita Backman, köksansvarig

Jenna Nybondas, e-post

Margitha Seger-Fält, suppleant, hemsida

 

Hedersmedlemmar                          

                          Anneli Rosenlund
                          Bia Hietala

                            Christina Wikman
 
                           Carita Thesslund