Avgifter

AVGIFTER hösten 2017


Vuxna                            70 €


Studerande, arbetslösa och

moderskapslediga         50 €


Barn                               30 €

Om man deltar endast

i en grupp per termin     60

Vuxen - Barn gruppen   
- 1 barn                         30
- 2 eller flera barn         50 €
/ familj

 

Engångsavgift                7€

 

OBS: Terminsavgiften betalas genast!
Engångs avgiften betalas antigen till kassören vid dörren (ifall där är en) eller via ledaren.