Nyheter

Info om jumpporna under våren

Trim och Circuit fortsätter med sina jumpor ända till vecka 21.

Tema jumpar sista gången 19.5 och de övriga ända till Vårfesten som är den 10.5 kl 17.30 i Harjurinne.