Nyheter

Lovisa stad öppnar hobbyverksamheten för barn och unga 1.2.2021

Från och med 1.2.2021 kan vi fortsätta med grupperna Knattesprattel , Jumppaäventyr och Let´s Dance med vissa villkor. Läs mer: https://www.loviisa.fi/sv/nyheter/lovisa-stad-oppnar-hobbyverksamheten-for-barn-och-unga-1-2-2021-de-ovriga-kommunspecifika-coronarestriktionerna-forlangs-till-14-2-2021/
Eftersom gruppstorlekarna är begränsade till 10st kan grupperna ta imot bara 8st barn/grupp. Detta betyder att vi senast på måndag 1.2.2021 behöver få anmälningar om ert barns deltagande i grupperna. Let´s Dance har sin egen Whatsapp grupp vilken ni gör er anmälan via och Knattesprattel och Jumppaäventyr meddelar sitt intresse till
lgf-lovisa@gmail.com
Observera att grupperna har bytt utrymmen!! Knattesprattel och Jumppaäventyr jumppar i Generalshagensskola och Let´s Dance i Harjurinne. Tiden är den samma som på hösten.
 
När barnen anländer till jumppan skall de ha färdigt jumppakläderna på sig och föräldrarna skall bara förlja sina barn till ytterdörren och hämta av dem därifrån likaså när jumppan är slut.
Dessa regler gäller åtminstone till 14.2.2021.